آیا می دانید چه کسی دیزل ژنراتور را اختراع کرد؟

پاسخ این سوال خیلی راحت نیست چرا که افراد بسیار زیادی بر روی ساخت دیزل ژنراتور کار کردند. اما اغلب معتقد اند که رادلف کریستین کارل دیزل و مایکل فارادی مخترع دیزل ژنراتور بوده است.

رادلف کریستین کارل دیزل کیست؟

رادلف کریستین کارل دیزل آلمانی مخترع و مهندس مکانیک بود که به خاطر اختراع موتور دیزلی مشهور شد. او در سن 14 سالگی بر خلاف میل والدینش که می خواستند درس نخواند و کار کند، به درس خواندن ادامه داد. بعد از فارغ التحصیلی شروع کرد به ساخت یخچال های پیشرفته. او چند سال بعد ازدواج کرد و به کارش ادامه داد و در آلمان و فرانسه اختراع های بسیاری را به ثبت رساند.

در اوایل سال 1890 رادلف دیزل به برلین نقل مکان کرد و بر روی بخار آب کار کرد. تحقیقات وی درمورد تولید گرما و تولید سوخت باعث شد تا به سمت ساخت موتور بخار آب گرایش پیدا کند . دیزل در پی آزمایشاتی که انجام می داد بارها به بیمارستان برده شد چرا که گاهی موتور منفجر می شد. او از لحاظ سلامتی و بینایی دچار مشکل شده بود.

سرانجام رادلف دیزل اختراع موتور فشار و احتراق را به ثبت برساند. شایعات و نظریه های بسیاری در مورد مرگ رادلف دیزل وجود دارد و برخی بر این باورند که رادلف کارل دیزل بر اثر خودکشی فوت کرده است. او قبل از مرگش یک کیف به همسرش مارتا هدیه داده بود و در آن نامه ایی را برای وی نوشته بوده است. بعد از مرگ رادلف دیزل موتور دیزلی بسیار پیشرفت کرد و موتور ژنراتور دیزلی امروز به وجود آمدند.

 

 

استفاده از ژنراتورهای دیزلی باعث شده است تا هزینه های سوخت کاهش پیدا کند و از لحاظ اقتصادی بسیار به صرفه باشد. به همین خاطر ژنراتور های دیزلی بیشتر در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند.